Skip to main content


Najpogosteje trajnostni management zaznavamo kot naš vpliv na okolje (ravnanje z odpadki, zmanjševanje ogljičnega odtisa, recikliranje ipd). Vendar gre v resnici za precej širše področje, ki sega preko okoljskih vidikov in vključuje tudi ekonomijo in medsebojne odnose. V našem podjetju posvečamo veliko pozornosti prav slednjim, saj verjamemo, da je delo manj stresno in v večje zadovoljstvo, če gradimo zaupanje med sodelavci in se med seboj dobro razumemo. Zavedamo se, da je trajnostno vzdržen razvoj veliko več kot zelena agenda. Narava našega dela je projektna, zato ni potrebe po tem, da bi bil delovni urnik vsak dan enak, in odločili smo se, da osemurni delavnik ni več nepremostljiva ovira. Življenje hitro teče mimo nas in nam pogosto daje občutek, da smo ujeti v časovno zanko, zato smo se odločili, da so petki dela prosti. Da zadihamo s polnimi pljuči in več časa posvetimo sebi, najbližjim, hobijem in odklopu v naravi, ki nam vsem veliko pomeni.
Za naše bližnje ima jadrarna široko odprta vrata. Tudi psički Coco in Megi sta vedno dobrodošli, saj verjamemo, da je življenje za vse člane družine bolj polno in veselo, če smo skupaj. Psički sta najboljši prijateljici, solidno vzgojeni, zato včasih tudi čisto resno sodelujeta pri delu, kar nas vse nasmeji in zabava. Naši otroci lahko v prostorni delavnici uresničijo svoje zamisli. Njihova mladostna energija in sveže ideje so dragocen prispevek k izboljšanju našega delovnega procesa, kar pogosto privede do win-win situacij za vse.